Sunday, 18 April 2010

7 cách tìm kiếm với Google (mà dân chơi đã biết)

Hồng Lĩnh biết dân chơi đang dùng Google để tìm kiếm từ cây kim dưới đáy biển đến tên của thiên hà đang trôi nổi trong vũ trụ càn khôn. Thoạt đầu Google là tên của một công ty ngày nay Google biến thành... động từ. Với dân chơi, khi muốn tìm kiếm bất cứ điều gì thì... Google một phát.
Sau đây là 7 cách Google mà dân chơi có thể đã biết.
1. Khi ghé vào trang web không có phần 'Search, Tìm kiếm' mà ta lại muốn tìm vài điều trong chính trang web đó như trang vietluanonline.com chẳng hạn -- thì ta trở lui lại... Google và thêm site: ở đằng sau chữ muốn kiếm. Thí dụ dân chơi muốn tìm kiếm 'điếu thuốc' tại trang Việt Luận Online thì Google : "điếu thuốc" : site:vietluanonline.com là có ngay.
2. Muốn tìm đáp số của bài toán cộng, trừ, nhân, chia mà không có máy tính trong tay thì Google. Thí dụ khi ta Google 110 * (654/8 + 3) là có đáp số 9 322.5 liền tay.
3. Muốn biết bây giờ tại New York mấy giờ, dân chơi thử Google : time New York là biết ngay. thử time Saigon Google cũng biết thành phố này... vẫn còn là Sài gòn đó nghe!
4. Muốn đổi tiền Úc ra tiền Mỹ hay tiền Việt Nam thì dân chơi cũng Google. Đây là cách : 100 US dollars in dollars đổi 100 đô Mỹ ra tiền Úc. 100 dollars in Vietnamese Dong thì đổi tiền Úc ra tiền Việt Nam.
5. Khi tìm hai ba thứ cùng một lúc thì nối mấy thứ đó với chữ OR. Thí dụ vừa tìm vàng vừa tìm bạc vửa tìm đồng thì đánh vào khung Search : vàng OR bạc OR đồng
6. Khi muốn tìm Hồ mà không muốn thấy Hồ Chí Minh thì trừ ổng ra. Tại khung search ta đánh : Hồ -"Hồ Chí Minh"
7. Nếu dân chơi chỉ muốn tìm đọc tài liệu viết bằng.doc;.pdf mà thôi thì đánh thêm filetype: doc (hay filetype:pdf) them vào đằng sau chữ muốn kiếm. thí dụ : "Việt Nam" filetype:pdf

1 comment:

Dân chơi Computer said...

Tôi thử góp ý vào trang danchoicomputer xem co ... chạy không?