Sunday, 18 April 2010

Càng già càng... Facebook

Trong khi thế hệ trẻ tuổi hơn xa tránh mạng xã hội Facebook, thì càng ngày càng đông những người đang làm ông nội bà ngoại hăng hái tham gia.

Hiện nay hai mạng xã hội Facebook và MySpace thu hút đông người trên 55 tuổi. Họ vào mạng xã hội để bắt liên lạc với bạn bè, thân thuộc và con cháu ở phương xa.

Tại Hoa kỳ, người lớn tuổi tham gia vào Facebook tăng lên gấp ba lần, trong khi lớp tuổi sinh viên đại học lại giảm sút 55%. Tại Úc, cứ năm người trên 55 tuổi thì có một tham gia vào Facebook. Người ta cho rằng : so với Hoa kỳ, Úc có đông hơn từ 2 cho đến 3% người lớn tuổi tham gia vào mạng xã hội.

Facebook cho biết đang có tổng cộng hơn 7 triệu người khắp thế giới tham gia. Ngoài ra, đã xuất hiện nhiều nhóm đặc biệt dành cho người lớn tuổi tại Facebook. Thí dụ như các ''My grandma is on Facebook'', ''My granny is on Facebook and I love it!'' và ''Proud Nannas, Grandmas, Pas and Grandpas on Facebook''.

No comments: