Tuesday, 27 April 2010

Computer bị nhiễm virus sẽ bị đá ra khỏi Internet

Trước tình trạng ngày càng nhiều computer bị lây nhiễm virus qua mạng lưới thông tin toàn cầu Internet, chính phủ Úc \ tính chuyện ra luật 'cầm chân' computer bị virus nối với Internet.

Hiệp hội công ty Internet (The Internet Industry Association) bao gồm các công ty nối Internet lớn như Optus, Telstra, Vodafone, AAPT, Virgin và Hutchison 3G cũng như các công ty khổng lồ quốc tế như Facebook, Google và Microsoft sẵn sàng thi hàng điều luật kể trên.

Được biết, Úc là quốc gia có con số máy computer bị dân chơi thứ thiệt dán nhãn 'zombie'. Đây là các máy computer bị nhiễm vi khuẫn và là thủ phạm lây lan vi khuẩn sang các máy khác trong Internet. Úc chỉ thua Hoa kỳ và Trung quốc về số máy computer 'zombie' mà thôi. Tính trên toàn thế giới, Hoa kỳ chiếm 18% máy 'zombies'. Trung quốc chiếm 13.3% và Úc chiếm 6.3%.

Điều luật này sẽ có hiệu lực trong năm nay. Khi một công ty trong hiệp hội công ty Internet khám phá ra máy computer nào bị coi là 'zombie' thì công ty sẽ gọi điện thoại hay email cho khổ chủ để yêu cầu khổ chủ tẩy xoá vi khuẩn. Bằng không, các công ty Internet sẽ không cho máy ấy nối với Internet với tốc độ nhanh hoặc đổi mật mã để khổ chủ phải liên lạc với công ty. Sau một thời gian, khổ chủ không
012610

No comments: