Tuesday, 27 April 2010

FireFox 3.6 đã ra lò


Nếu dân chơi là người thích bay nhảy trên mạng lưới thông tin toàn cầu với FireFox thì đây là ấn bản mới nhất. Tuần này, Mozilla chính thức tung ra FireFox ấn bản 3.6.

FireFox 3.6 được coi là rất khá so với bản 3.5.6 hiện hành. Khá nhất của FireFox 3.6 là không ngốn nhiều memory. Vì không ngốn nhiều memory, FireFox 3.6 chạy lẹ hơn từ 15% cho đến 20%. Đặc biệt khi dân chơi ghé vào những trang web dùng nhiều JavaScript hay trang Web 2.0 thì FireFox 3.6 chạy lẹ hơn ấn bản hiện hành đến ba lần. Sau cùng, FireFox 3.6 được viết để dùng với HTML5. HTML5 là cách viết trang web mới nhất.

Nhanh hơn, FireFox 3.6 còn cống hiến nhiều chức năng. Chức năng nổi bật là Personas. Chỉ cần bấm một nút mouse vào Presonas, dân chơi có thể thay đổi màn ảnh như ý thích. Dân chơi thay đổi bằng cách chọn một trong 35,000 kiểu màn ảnh (theme) khác nhau.

Dân chơi có thể ghé vào http://www.mozilla.com/en-US/firefox/ để lấy ấn bản này về dùng chơi.
012610

No comments: