Saturday, 24 April 2010

Làm sao để 'Not to All'?

Khi dùng Windows, thỉnh thoảng dân chơi copy hay move một số hồ sơ từ folder này sang folder kia. Nếu khi cọp-bi hay mu mà Windows thấy trong folder mới đã có sẵn hồ sơ cùng tên thì Windows cho xuất hiện một khung. Khung này giúp cho dân chơi khỏi cọp-bi chồng hồ sơ mới lên hồ sơ đang có sẵn trong folder.

Trong khung này có bốn nút Yes, Yes to All, No và Cancel.

Dân chơi thích chọn thứ nào thì bấn mouse vào nút đó. Tuy nhiên, thỉnh thoảng có dân chơi thì cái thứ năm : Not to All thì sao?

Dường như ông Bill Gates đã đãng trí không cho thêm nút thứ năm 'Not to All' ngay đằng sau nút 'No' thi phải?

Tuy nhiên, là dân chơi chúng ta cũng có cách 'Not to All'. Đây là cách: vừa bấn nút SHIFT trên bàn phím vừa nhấp muose vào nút No trên màn ảnh. Dân chơi thử coi có hiệu nghiệm không nghen.

No comments: