Sunday, 18 April 2010

Mở Windows Explorer là tới Folder ưng ý liền


Thông thường khi dân chơi mở Windows Explorer để tìm hồ sơ ưng ý thì Windows Explorer luôn luôn tìm tới cái folder đáng ghét 'My Document'. Hồng Lĩnh gọi My Documnent là folder đáng ghét vì ông Bill Gates luôn luôn dùng My Document để chứa tất cả hồ sơ của mình. Vì lúc nào cũng chứa ở trỏng nên My Document nhanh chóng đầy nhóc và rất dễ bị 'kẻ lạ' đột nhập vào.
Hồng Lĩnh chứa hồ sơ vào một chốn khác và cũng tin rằng dân chơi cũng làm thế. Thí dụ bạn đọc Việt Luận chứa hồ sơ vào folder mang tên C:/Vietluan. Nếu ta mở Windows Expoler ra mà nó tự động mò tới folder này thì đỡ mất thì giờ và đỡ mỏi tay bấm thêm vài cú mouse .

Đây là cách:

Bấm mouse vào nút Start > All Programs > Accessories.

Bấm mouse phải vào Windows Explorer > chọn Properties.

Tại khung Windows Explorer Properties, bấm mouse trái vào Shortcut tab.

Tại ô “Target”, dân chơi thấy có chữ đề sẵm như sau :

%SystemRoot%\explorer.exe

Đổi mấy chữ đó thành :

%SystemRoot%\explorer.exe /n, /e, C:/Vietluan

C:/Vietluan là thí dụ vậy thôi. Dân chơi muốn Windows Explore tự động tìm tới đâu thì ghi xuống chỗ đó nghen. Quan trọng : xin để một thanh cách (space) ở đằng trước C:/Vietluan. Và để ý các dấu /, \ hay bị lẫn lộn lắm. Bằng không, nó không chạy.

Dân chơi Việt Luận thử đi nghen. Nếu không chạy thì ...meo cho HongLinh.Vietluan@Gmail.com một phát.

No comments: