Sunday, 25 April 2010

Mỗi tuần một trang web

http://www.gazopa.com/

Thông thường dân chơi tìm hình ảnh thì Google > Image > Search .

Tuy nhiên, có người mách Google không ngon về hình ảnh bằng gazopa.com. Dân chơi thử nghen.

No comments: