Tuesday, 27 April 2010

Mỗi tuần một trang Web

http://boxitvn.wordpress.com/

là nơi dân chơi có thể ghé vào nếu không còn ghé vào trang web Bauxitvn.net như trước nữa. Có tin cho rằng Bauxitvn.net đã bị đổi chủ qua tên miền có tận là.cn (china) rồi.
012610

No comments: