Saturday, 24 April 2010

Mỗi tuần một trang web

http://newstimeline.googlelabs.com/

là nơi dân chơi ghé vào để biết chuyện gì xảy ra trên thế giới trong từng ngày. Vào đây, dân chơi thử tìm 'Vietnam' hay 'oscar' vào khung đằng trước Add Query sẽ thấy nhiều tin hay. Ngoài ra, trang web này còn là nơi dân chơi tìm được những tờ báo, tạp chí, trang blog, album nhạc, phim ảnh, vân vân xuất hiện trong ngày.

No comments: