Wednesday, 28 April 2010

Nước nào kiểm duyệt Google nhiều nhất

Dân chơi computer thường phàn nàn mấy nước Cộng sản như Trung quốc và Việt Nam kiểm duyệt Internet nói chung và guồng máy tìm kiếm Google, mạgn xã hội Facebook hay Twitter, vân vân.

Mới đây chính Google cho biết bốn chính phủ đòi công ty cung cấp tin tức người thăng lên mạng nhiều nhất không phải là Trung quốc mà là Brasil, Hoa kỳ, Anh quốc và Ấn độ. Cùng một lúc bốn nước đòi Google cắt bỏ một số thông tin ra khỏi guồng máy tìm kiếm cũng không phải là Trung quốc mà là Brasil, Đức, Ấn độ và Hoa kỳ.

Riêng Úc bị Google xếp vào thứ hạng 10 trong bảng các nước kiểm duyệt Internet nhiều nhất.

Mời dân chơi cho ý kiến về bài này bằng cách bấm mouse vào khung :: dở :: cũng được :: hay :: hay lắm.
Cám ơn
Hl.Vl

No comments: