Saturday, 24 April 2010

OpenOffice 3.2 ra đời


OpenOffice là chương trình có khả năng làm được tất cả công việc như Microsoft Office. Chỉ khác một điều dân chơi dùng OpenOffice thì không phải trả tiền. Tuần vừa qua ấn bản 3.2 của chương trình chùa này được trình làng.

Đặc điểm quan trọng nhất của OpenOffice 3.2 là hoàn toàn thích hợp với Microsoft Office 2007. Nghĩa là dễ dàng mở ra hồ sơ được viết với tận.docx mà không cần gắn thêm tiện ích gì khác,

Đặc điểm khác của OpenOffice 3.2 là chức năng Open Document Format (ODF) 1.2. Với chức năng này, OpenOffice giúp dân chơi mở các hồ sơ viết bằng Word, Exell và PowerPoint đã bị khoá bằng mật mã (password-protected).

Hiển nhiên, dân chơi từng dùng qua OpenOffice thường rất thích nhưng lại phàn nàn vì OpenOffice khởi động rất chậm. Điều này đã được chấn chỉnh với ấn bản 3.2. OpenOffice khởi động nhanh hơn trừ khi dân chơi bắt đầu với một databases khá lớn.

Dân chơi có thể lấy OpenOffice 3.2 từ OpenOffice.org về xài chơi. Miễn phí, à nghen.

No comments: