Saturday, 24 April 2010

Run : một nơi bị bỏ quên trong Windows

Nếu dân chơi đang chạy Windows XP thì bấm nhẹ mouse vào Start > một menu hiện lên. Đó là Start menu trong Windows XP. Ở về cuối của menu này có Run...

Khá đông dân chơi từng táy máy tay chưn vào chỗ Run... này. Riêng Hồng Lĩnh thì mới dám 'chạy... Run' vào tuần trước mà thôi. Sau vài tuần táy máy với Run, Hồng Lĩnh xin được ghi chép vài ba chuyện vui buồn với Run để mua vui dân chơi.

1. Đầu tiên, dân chơi bấn mouse vào chữ Run... nằm bên trong Start Menu của Windows XP. Một khung hiện lên. Để thí nghiệm cho vui, mồi dân chơi đánh ba chữ cái CMD vào khung đằng sau chữ Open:. Rồi OK.

Dân chơi sẽ thấy khung DOS hiện lên. Ai là lão tướng trong làng computer sẽ tiếp tục dùng những dòng lệnh đã biết từ thủa xa xưa. như Dir (để coi hồ sơ trong Directory -- tên cũ của Folder)...

Tuần này, Hồng Lĩnh xin giới thiệu cách dùng Run... để dọn dẹp Hard Drive cho sạch sẽ. Thông thường, người ta dùng Chương trình Disk Cleanup gài sẵn trong Windows Nhưng tìm ra chương trình này ở chỗ nào lại là chuyện nhiêu khê. Chi bắng ta... Run nó.

Tại khung Run..., ta đánh lệnh cleanmgr /sageset:100 rồi ENTER (hay OK). Lập tức, khung Disk Cleanup hiện lên.

Khung này kể ra một loạt các hồ sơ có thể xóa sạch như : Recycle Bin, Temporary Internet Files, Old Chkdsk files. Dân chơi thích xoá hồ sơ ở đâu thì chọn ở đó.

No comments: