Wednesday, 28 April 2010

Tháng tới Microsoft Office 2010 chào đời

Microsoft Office 2010 là ấn bản sắp tới của chương trình Office được dân chơi khắp thế giới sử dụng. Ân bản này bao gồm chương trình soạn thảo và chia sẻ bản văn với nhiều người khác qua mạng Internet. Công ty Microsoft dự định sẽ phát hành Office 2010 vào ngày 12.5.10 sắp tới. Các công ty buôn bán lớn với Microsoft sẽ nhận được ấn bản này trong tháng Năm. Nhưng dân chơi chỉ sờ tận tay Office 2010 sớm lắm là vào tháng Sáu năm nay.

Theo tin từ Microsoft, Office 2010 sẽ được phát hành dưới ba dạng : Home and Student 2010 dành cho sinh viên và người dùng ở nhà gồm có các chương trình Word, Excel, PowerPoint và OneNote; Home and Business 2010 dành cho người dùng ở nhà và người làm thương mại có thêm chương trình Outlook; Professional 2010 dành cho dân chơi chuyên nghiệp và có thêm chương trình Publisher và Access.

Mời dân chơi cho ý kiến về bài này bằng cách bấm mouse vào khung :: dở :: cũng được :: hay :: hay lắm.
Cám ơn
Hl.Vl

No comments: