Sunday, 18 April 2010

Thứ Ba vá lỗ thủng

Vào thứ Ba trong tuần lễ thứ nhì mỗi tháng, công ty Microsoft đều phát hành bản vá cho nhiều lỗ thủng đang có trong chương trình điện toán của mình. Xin được gọi là ngày 'thứ ba vá lỗ thủng'.

Hôm nay, Microsoft sẽ phát hành bản vá 25 lỗ thủng nguy hiểm đang có tại Windows, Microsoft Office và Exchange. Nếu dân chơi dùng ấn bản hợp pháp và cài đặt Automatic Update trong chương trình Windows thì Microsoft sẽ tự động làm việc này. Bằng không, dân chơi có thể ghé vào Microsoft.com để lấy bản vá này.

Trùng hợp trong ngày thứ ba thứ nhì trong tháng Tư năm nay, công ty Adobe phát hành bản cập nhật cho chương trình Reader và Acrobat thường dùng cho hồ sơ PDF. Dân chơi đang dùng Adobe Reader 9.3.1 cho Windows, Mac, và Unix, hay đang dùng Acrobat 9.3.1 cho Windows à Mac, hay Reader 8.2.1 à Acrobat 8.2.1 cho Windows và Mac - thì cần lấy bản vá này.

No comments: