Sunday, 18 April 2010

Trị Trojan cho dân chơi dùng VPSKeys

Tuần qua, hai công ty Google và McAfee cho rằng ai đó đã gài 'con ngựa thành Troy' vào chương trình đánh dấu chữ Việt VPSKeys. VPSKeys là chương trình do hội chuyên gia Việt Nam tại hải ngoại viết và phát không tại vps.org. Hội này đã ra thông cáo xin lỗi dân chơi thế giới và chỉ cách trị Trojan:

1. Chỉ những ai có lấy (download) bộ VPSKeys 4.3 từ trang web www.vps.org trong khoảng thời gian từ tháng 11, 2009 đến hết tháng 1, 2010 là có thể bị nhiễm virus.

2. Để kiểm soát VPSKeys 4.3 của mình có bị nhiễm trojan không, dân chơi có thể dùng explorer và xem filesize của hồ sơ VPSKEYS.EXE. Nếu filesize là 102,400 byte thì yên tâm. Nếu khác con số này thì dùng chương trình chống virus giết chết 'con ngựa' này trước. Rồi sau đó xoá hết folder đã cài đặt VPSKeys ra khỏi máy và download trở lại.

3. Hội Chuyên gia Việt Nam đã sửa lại ấn bản VPSKeys 4.3 nên dân chơi có thể yên tâm lấy ấn bản mới về mà dùng chơi.

4. Muốn chắc ăn thì trước khi cài đặt VPSKeys mới, dân chơi coi kỹ VPSKeys43.exe download từ trang vps.org có:

- Filesize: 1,351,777 byte,

- MD5 Checksum : 69b6071e1cebf2dc0849e94b4ad7d414

No comments: