Wednesday, 28 April 2010

Vài mánh sử dụng mouse mà dân chơi đã biết


Đã dùng computer thì dân chơi nào chả biết đẩy con mouse, hay là con chuột như người mình thường gọi. Đẩy chuột đã vậy mà còn nhấp nhấp nữa chứ!

Sau đây là mánh nhỏ khi đẩy mouse, kéo chuột:

1. Khi soạn thảo bản văn bằng Microsoft Word hay Notepad, dân chơi thử vừa bấn nút SHIFT trên bàn phím vừa nhấp mouse : ta thấy mình dễ dàng bôi đen nhiều chữ mà không phải thả nút mouse ra. Sau khi bôi đen thì ta dễ dàng đổi chữ thành Bold, Italic, underlinded hay cắt bỏ phức chúng luôn cho rảnh nợ.

1. Khi dùng Explorer để tìm và mở hồ sơ. Nếu muốn chọn hồ sơ nào thì nhấp mouse vào hồ sơ đó. Trường hợp muốn chọn nhiều hồ sơ cùng một lúc thì sao? Xin thưa vừa bấm nút SHIFT trên bàn phím vừa kéo mouse là... xong ngay.

Mời dân chơi cho ý kiến về bài này bằng cách bấm mouse vào khung :: dở :: cũng được :: hay :: hay lắm.
Cám ơn
Hl.Vl

No comments: