Friday, 7 May 2010

Alt-Tab : đổi nhanh chương trình này sang chương trình khác

Dùng Windows, dân chơi thường chạy nhiều chương trình một lúc. Thí dụ bay nhảy trên mạng bằng Microsoft Internet và chạy thêm Microsoft Word để sẵn sàng thấy bài nào hay là... cọp-bi qua. Có khi còn chạy thêm Outlook để chờ meo của người yêu sắp gởi tới. Đang chạy ngon trớn với một chương trình mà muốn nhảy qua chương trình khác thi có nhiều cách.

Đây là một cách mà dân chơi đã biết đó là thò hai ngón tay bấm cùng một lúc hai nút Att- Tab trên bàn phím.
05.04.10Dân chơi thử đi nghen.

No comments: