Tuesday, 11 May 2010

Chuẩn bị ra bảng vá số 1 cho Windows 7

Microsoft cho biết đang chuẩn bị cho bản vá Windows 7 gọi là Windows 7 Service Pack 1 (SP1). Đây là bảng vá quan trọng mà dân chơi đang dùng Windows 7 phải lấy về mà... vá. Tuy nhiên, Microsoft chưa cho biết chừng nào dân chơi sẽ được vá lại nhiều lỗ thủng trong Windows 7 của mình. Ngoài ra, Microsoft còn loan báo kéo dài thêm thời gian cho các máy dùng Windows 7 được phép kéo xuống Windows Xp là 18 tháng thay vì sáu tháng như trước đây. Tuy nhiên, khi bảng vá Windows 7 SP1 ra đời thì thời gian được phép hạ thấp từ Windows 7 xuống Windows Xp cũng chấm dứt.

Tuy chưa có bản Windows 7 Service Pack 1 chính thức nhưng dân chơi thế giới vẫn có thể dùng thử bảng vá này dưới dạng beta để thí nghiệm. Bảng beta này chưa vững vàng nên ta dừng mó tới nếu không phải là người dầy dạn kinh nghiệm.

Cũng liên quan đến bản vá từ Microsoft, thứ Ba đầu tháng Nam tuần qua Microsoft tung ra bản vá hàng tháng. Lần này chỉ vá Windows 2000, XP, Vista, Server 2003 và Server 2008.
05.11.10

No comments: