Thursday, 27 May 2010

Ctrl+Shift+Esc

Thú thật, cho đến nay Hồng Lĩnh chỉ đụng tới ba nút Ctrl+Shift+Esc để mở Task Manager khi có chương trình trong Windows ngắc ngứ. Thí dụ, đang ngon trớn viết bài báo này mà rủi ro chương trình Microsoft Word ngắc ngứ thì Ctrl+Shift+Esc > End Task để thoát nạn và làm lại từ đầu.

Tuần này, Hồng Lĩnh tìm được một bài báo chỉ một số mánh dân chơi có thể dùng Task Manager để đẩy cái computer cọc cạch chạy nhanh hơn. Xin được chép ra một vài mánh ấy:

1. Khi khung Task Manager hiện ra, dân chơi bấm vào thanh Processes ở phía trên để xem Windows đang chạy mấy chục cái chương trình. Nếu dân chơi biết rõ mình không cần đến chương trình này thì có thể tắt bỏ cho nhẹ gánh.

2. Nhưng dân chơi đừng bấm vào 'End Process' chương trình nào mình chưa biết chắc 110% là không cần dùng tới, vì ngưng một chương trình mà không biết rõ có thể lần sau không chạy được Windows luôn đấy. Dân chơi có thể ghé vào www.fileinspect.com hay www.neuber.com để học hỏi thêm nên tắt bỏ chương trình nào.

3. Xài Windows Media Player nhiều, thỉnh thoảng dân chơi có thể bị nó bất khả nhúc nhích là không báo trước. Dân chơi Ctrl+Shift+Esc > End Task để thoát nạn. Nhưng khi chạy trở lại Windows Media Player thì nó biến mất luôn. Số là bản Windows Media Player bị hư vẫn còn lưu trữ trong RAM nên nó không chạy được nữa. Rủi gặp trường hợp này, mời dân chơi Ctrl+Shift+Esc mở Task Manager > Processess và tìm xem có chương trình WMPlayer.exe đang chạy không. Nếu tìn thấy nó thì túm cổ mà vất đi bằng cách End Process. Hy vọng dân chơi có thể chạy lại Windows Media Player

4. Rủi ro cái Taskbar thường nằm bên dưới màn ảnh hay khi ngay cả Desktop (tức nguyên cái màn ảnh) bỗng dưng biến mất mà không để lại lời trăn trối, dân chơi sẽ làm sao mà vào Windows Explorer để mở hồ sơ trong Hard Drive ? Xin thưa Ctrl+Shift+Esc.

Ctrl+Shift+Esc sẽ mở khung Task Manager. Tại khung này, dân chơi tìm đến Processes. Nếu trong danh sách không có Explorer.exe thì ta chạy Explorer bằng cách File > New Task, đánh Explorer.exe > OK là xong ngay.

Rủi ro làm thế mà Explorer vẫn không chạy thì trở lại File > New Task, đánh shutdown -r > OK. Máy sẽ tắt và tự động chạy trở lại.

5. Ctrl+Shift+Esc còn giúp ta biết máy đang có bao nhiêu RAM và Windows đang ngốn bao nhiêu. Tại khung Task Manager tìm tới Performance là thấy ngày hai điều trên.

22.12.09

No comments: