Thursday, 27 May 2010

Khi Windows 7 không chạy XP Mode

Một trong những lợi điểm giúp cho dân chơi thên hăng hái rinh Windows 7 về là Microsoft hứa hẹn nếu trong máy có chương trình nào không chạy được với Windows 7 thì dân chơi cứ việc cho Windows 7 chạy XP Mode là... xong ngay.

Theo Microsoft, khi dân chơi gài Windows 7 vào máy thì chương trình này tự động gài thêm một máy ảo (virtual machine ) chạy Windows XP nữa. Đó là lý thuyết. Nhưng trong thực tế, dân chơi có thể thấy Windows 7 của mình không chạy XP Mode. Rủi ro bị trường hợp này, xin dân chơi bình tỉnh chẩn bệnh :

1. XP Mode của Windows 7 đòi CPU trong máy phải đủ... thành công lực. Muốn biết CPU của mình có đủ thành công lực không, xin dân chơi ghé vào bến http://www.microsoft.com/ downloads/ details.aspx?FamilyID=0ee2a17f-8538-4619-8d1c-05d27e11adb2&displaylang=en lấy chương trình từ Microsoft và chếch cái máy nghen.

2. Có khi CPU đủ thành công lực nhưng còn cần setup ở phần BIOS nữa. BIOS là chỗ rất khó setup cho đúng. Dân chơi lại gõ cửa Microsoft để xin chỉ dẫn (http://www.microsoft.com/windows/virtual-pc/support/configure-bios.aspx)

3. Vài máy laptop khoá chặt không cho XP Mode chạy vì sợ bị virus hay kẻ bẻ khoá lẻn vào. Thí dụ máy hiệu Sony Vaios từng khoá chặt. Dân chơi tìm đến trang thông tin của hãng chế tạo máy mà hỏi thăm. Hay ghé vào bến http://feature-enable.blogspot.com/ để nghe ngóng cao thủ bàn ra tán vào mà học lóm.

Nếu qua hết ba đợt khám bệnh kể trên mà cái Windows 7 yêu dấu vẫn không chịu chạy XP Mode thì sao lại không tự tay gài thêm Windows XP vào máy ảo cho tiện việc sổ sách. Dân chơi có thể học cách gài chương trình vào máy ảo bằng cách ghé bến http://www.virtualbox.org/.

09.12.09

No comments: