Friday, 7 May 2010

Lại quên mất Run trong Windows

 Cách đây khá lâu, Hồng Lĩnh có viết mình quên mất lệnh Run trong Windows. Hồi đó, Hồng Lĩnh trình bày một lệnh Run nào đó. Rồi quên luôn từ đó đến nay.

Tuần này xin tạ lỗi với dân chơi bằng ba lênh Run có thể dân chơi... đã biết :

Dân chơi thử bấm Start > Run. Khung Run hiện lên.

1. Tại chỗ trống sau chữ Run.... đánh appwiz.cpl là dễ dàng thêm hay bớt chương trình vào Windows ngay. Cách này nhanh hơn Start > Control Panel > Add or Remove Programs nhu Hồng Lĩnh thường quen.

2. Trong Windows có sẵn máy tính gọi là calculator. Nhưng khi cần tới cái máy tính này thì có thể dân chơi phải mất công tìm hết folder này sang folder kia. May ra mới thấy. Đây là cách Run máy tính mà không phải tìm mỏi mắt. Tại khung Run đánh calc rồi Ok là có máy tính ngay.

3. Theo lời khuyên của mấy đại sư computer, lâu lâu dân chơi nên dọn dẹp lại cái Hard Drive cho ngăn nắy. Chương trình dọn dẹp đã có sẵn trong Windows và gọi là Defrag. Muốn defrag thì phải làm sao? Dân chơi đã biết mình phải tìm tới My Computer > Drive > Property > Tools> Defrag now >.... Thiệt là mỏi tay. Thay vì mỏi tay như trên, dân chơi có thể chạy defrag bằng Run... rồi đánh dfrg.msc.
Là xong.
0504.10

No comments: