Tuesday, 11 May 2010

Mỗi tuần một trang Web

http://ozbargain.com.au/  là nơi dân chơi săn lùng mua hàng hóa rẻ. Thường khi dân chơi mua được món hàng rẻ ở đâu thì lên đây báo cho bà con hay. Đồng thời cũng có thể chính cửa hàng muốn quảng cáo hàng hoá rẻ thì đăng 'bố cáo' ở đây.
05.04.10

No comments: