Tuesday, 11 May 2010

Đổi PDF thành Word

Một trong nhửng điều Hồng Lĩnh thích hồ sơ dạng PDF là tiện lợi. Khi nhận hồ sơ PDF từ bá tánh ta mở ra đọc dễ dàng mà không cần có đúng fonts của người gởi mà cũng không sợ bị mất format mà người bên kia đã dày công sắp đặt.

Tuy nhiên, khi đọc hồ sơ PDF xong thì Hồng Lĩnh lại ghét PDF cay đắng. Số là nếu không có Adobe Professional trong máy thì ta không thể nào thêm bớt hay sửa chữa được. Giá như mà ta có thể chuyển.PDF ra.doc để dùng với Microsoft word thì hay biết mấy.

Mới đây tạp chí PCWorld số ra tháng Tư 2010 giới thiệu một nơi chốn dân chơi có thể nhờ 'chùa' đổi PDF ra Word. Đó là http://www.pdftoword.com/.

Dân chơi upload hồ sơ PDF lên đó. Họ sẽ đổi chùa cho mình thành.DOC rồi gởi lại qua email. Dân chơi chỉ cần mở email rồi theo đường dẫn mà lấy hồ sơ.doc về.

Hồng Lĩnh thử upload hồ sơ PDF và chỉ sau 5 phút là nhận được hồ sơ.doc qua email. Tuy nhiên, nếu hồ sơ viết bằng chữ Việt thì www.pdftoword.com chưa đổi ra đúng chữ có dấu sắc, huyền, hỏi ngã, nặng.

Dân chơi biết nơi đâu có thể đổi PDF ra word chuà và đổi được đủ dấu chữ Việt thì xin chỉ giúp.
05.11.10

No comments: