Friday, 7 May 2010

Tìm địa chỉ twitter ở đâu?


Tuần trước, Hồng Lĩnh có viết nữ thủ hiến NSW Kristina Keneally thường xuyên viết twitter cho bàn con theo dõi. Tôi là một trong những người thích cô thủ hiến xinh đẹp này. Rất mong Hồng Lĩnh cho biết làm sao để tìm địa chỉ twitter của Kristina Keneally. Nếu được thì cho tôi theo địa chỉ twitter của ông thủ lãnh Tony Abbott luôn.

Xin cám ơn.
05.04.10

No comments: