Tuesday, 11 May 2010

Tìm sách trong thư viện tại Úc


Tuần qua, thư viện Quốc gia Úc tung ra chương trình Trove giúp cho dân Úc tìm kiếm sách báo tàng trữ trong tất cả thư viện tại Úc. Dân chơi ghé vào http://trove.nla.gov.au/ có thể tìm thấy 17 triệu bài báo đăng trên báo chí Úc từ năm 1831 cho đến năm 1945. Đến cuối năm nay, người Úc sẽ dễ dàng đọc thêm 40 triệu bài báo khác được đăng sau năm 1954. Ngoài ra, Trove còn giúp dân Úc đọc 90 triệu sách, tranh ảnh, video và trang wev đang được thư viện Q uốc gia Úc lưu trữ.

Hồng Lĩnh ghé vào Trove và thử tìm chữ "Việt Luận" thì được biết cuốn tuyển tập Việt Luận được phát hành vào năm 2009 đang được lưu trữ tại sáu thư viện công cộng tại Úc. Đó là :

Auburn City Council. Auburn Library.

Botany Bay City Council. City of Botany Bay Library Service.

Canterbury City Council Libraries. Canterbury City Council Library Service.

Liverpool City Library.

Marrickville Council Library Service. Marrickville Library.

Melbourne Library Service
05.04.10

No comments: