Tuesday, 11 May 2010

Vài nút tắt khi dùng Gmail

Nếu dân chơi dùng Gmail để chuyển email với bạn bè -- như Hồng Lĩnh đang dùng -- thì đây là vài ba nút tắt:

Bấm chữ c là mở tới chỗ compose để viết email mới.

Bấm nút / là tới ngay khung tìm kiếm. Nơi đây dân chơi dễ dàng tìm kiếm email đã gởi hay đã nhận và còn có thể tìm kiếm đủ thứ chuyện từ Google.

Đang đọc email mà muốn trả lời thì bấn chữ r. r viết tắt từ reply.

Xin dân chơi thử.

Nếu thấy không hiệu nghiệm thì có thể chức năng 'shortcut' chưa được mở. Đây là cách mở :

1. Tại Gmail, chọn Settings (nằm ở phía trên màn ảnh về phía tay phải)

2. Tìm tới Keyboard shortcuts và chọn Keyboard shortcuts on.

trường hợp dân chơi muốn biết thêm chừng 50 nút tắt khác trong Gmial thì có thể ghé vào đây : http://mail.google.com/support/bin/answer.py?hl=en&ctx=mail&answer=6594
05.11.10

No comments: