Monday, 8 November 2010

Đừng mua dây HDMI mạ vàng

HDMI ngày càng phổ biến. Dân chơi rinh chiếc TV digital về nhà là mua thêm sợi dây HDMI để nối với máy chơi video hay máy computer. Hiển nhiên, dân chơi chi ra bạc ngàn để mua TV xịn thì tiếc gì vài chục hay vào trăm bạc để kèm thêm sợi dây HDMI mạ vàng hay có bơm ga. Nhưng theo trang web MintLife.com, báo PC World và tổ chức Choice thì sợi dây HDMI giá $250, $50 hay $10 thì vẫn tốt như nhau. Lý do là HDMI truyền dữ kiện bằng số (digital) nên hoặc là 0 hoặc là 1 nên hình ảnh và âm thanh hoặc là không có hoặc là thật rõ mà thôi.

No comments: