Monday, 31 May 2010

Phụ huynh tại Úc không rõ mô tê về gêm

Hiện nay, 88% gia đình tại Úc có máy chơi gêm. Ba loại máy phổ thông nhất là PlayStation 3, Xbox 360 và Wii. Trong gia đình dân chơi có ít nhất một hiệu náy kể trên. Có nhà có đủ cả ba loại máy ấy cho bố mẹ, con cái và... hàng xóm cùng chơi.

Trong nhà có máy chơi gêm nhưng thông thường các 'dân chơi tí hon' trong nhà luôn luôn làm chủ cái 'control'. Quan tâm của cha mẹ là giới hạn giờ chơi gêm và chỉ cho con cái chơi một số gêm nào đó mà thôi. Nhưng trong thực tế 26% cha mẹ không biết mình có thể 'set' máy để giới hạn giờ chơi gêm của con cái. Ngoài ra, 49% cha mẹ không biết gì về cách không cho con cái bỏ gêm người lớn vào máy để chơi.

Thật vậy, tại Úc : gêm cũng giống như phim ảnh đều được phân loại như G,PG, M, M+15, M +18 hay AO (Asian Only!) vân vân. Khi nào có dịp, Hồng Lĩnh sẽ bàn thêm về cách set giờ chơi gêm và cách giới hạn con cái chỉ được chơi gêm đúng với tuổi của chúng mà thôi.

12.8.09

No comments: