Monday, 19 April 2010

Đính kèm hồ sơ khi gởi email qua Gmail

Đính kèm là chữ dịch bậy từ 'Attachment'. Dân chơi viết email, thỉnh thoảng đính kèm hồ sơ như hình ảnh, tài liệu đi chung với email. Từ trướcđến nay, dân chơi dùng Gmail (trong đó có Hồng Lĩnh với địa chỉ Honglinh.Vietluan@Gmail.com) muốn đính kèm hồ sơ thì phải bấm mouse vào Attach a file rồi tìm trong Hard Drive và... open nó.

Trong tuần qua, Gmail đã cho phép dân chơi khỏi mất công như trên. Dân chơi chỉ cần tìm ra hồ sơ muốn đính kèm rồi thì kéo và thả hồ sơ đó và khung màu xanh lá cây của Gmail. Thế là xong.

Theo Gmail chức năng này chỉ mới có cho dân chơi dùng Chrome hay Firefox 3.6 còn dân chơi dùng Outlook của ông Bill Gates thì... còn chờ

No comments: