Thursday, 11 November 2010

Khán bác sỹ trước khi chơi gên 3D

Sony khuyến cáo trẻ em phản thận trọng khi chơi thử hình ảnh 3 chiều của PlayStation 3. Công ty này khuyên phụ huynh đưa con khán bác sỹ trước khi chơi gêm trên máy chiếu hình 3 chiều này. Đặc biệt khi con còn dưới 6 tuổi.


Sony cảnh cáo trẻ em chơi gêm 3 chiều có thể bị mỏi mắt, nhức mắt và nôn mửa. Ngoài ra, Sony khuyên tất cả dân chơi PlayStation 3 phải phải nghỉ chơi thường xuyên.

No comments: