Thursday, 11 November 2010

iPhone 4 biến thành iProblem

Sau khi bán ra hơn 3 triệu chiếc iPhone 4, công ty Apple đã phải xin lỗi khách hàng vì iPhone thiết kế dở. iPhone 4 là đời mới nhất của điện thoại tinh khôn do Apple sản xuất và không bắt được sóng khi dân chơi tay chiêu cầm chiếc điện thoại di động trong tay. Số là cái an-ten bắt sóng nằm ngay bên hông chiếc điện thoại đỏm dáng này.


Công ty Apple nhìn nhận mình không hoàn hảo và tặng không cho khách hàng rủi mua iPhone 4 chiếc bao da. Tuy nhiên nếu khách hàng vẫn không hài lòng thì có thể trả lại cái iPhone 4 đã mua.

Được biết, mặc dầu mới phát hành, Apple đã bán ra hơn 3 triệu chiếc trên thế giới va dự trù ra mắt dân chơi Úc vào ngày 30.7 sắp tới.

No comments: