Saturday, 24 April 2010

Tắt Buzz khỏi Gmail

Buzz là mạng xã hội mới ra lò của Google. Nhằm thu hút nhiều thành viên Google gắn Buzz dính chặt với Gmail.

Dân chơi thích Buzz thì cứ việc … chơi. Trường hợp không thích thí làm sao bỏ Buzz?

Đây là cách:

Kéo trang Gmail xuống đến tận đáy, tìm chữ turn off buzz và bấm mouse vào đó:Sau đó khung Buzz choices hiện lên, ta chọn : Do not show Google Buzz in Gmail.

Thế là Buzz không còn xuất hiện tại trang Gmail nữa

No comments: