Wednesday, 28 April 2010

Thủ hiến NSW là... dân chơi computer

Nữ thủ hiến NSW bà Kristina Keneally được coi là nữ chính trị gia sành Twitter.

Vào đầu tuần vừa qua, khi tất cả thủ hiến tiểu bang và trưởng nội các lãnh thổ đấu trí gay go với thủ tướng liên bang về cải tổ y tế cho nước Úc --- cứ chừng nửa tiếng đồng hồ dân chơi trên mạng lại nhận được tiếng hót twitter của bà.

Một người đi theo (follower) tiếng hót của Kristina Keneally nghi không phải chính bà thủ hiến tự tay viết tiếng hót trên mạng twitter và thách bà chứng minh. Chỉ nữa tiếng đồng hồ sau đó bà Kristina Keneally đã trả lời bằng 'tiếng hót' nói về món ăn bà gói cho con khi đi học.

Mời dân chơi cho ý kiến về bài này bằng cách bấm mouse vào khung :: dở :: cũng được :: hay :: hay lắm.
Cám ơn
Hl.Vl

No comments: