Tuesday, 27 April 2010

Đừng quên đẩy bánh xe ở giữa con mouse

Con mouse ngày nay thường có hai nút hai bên và một bánh xe ở giữa. Thông thường, dân chơi đẩy bành xe này để kéo màn ảnh chạy lên hay chạy xuống. Ngoài công dụng trên, dân chơi thử vừa đẩy bánh xe vừa bấm nút Ctrl xem sao.

Thật vậy khi dùng các chương trình của Microsoft Office như Word, Front Page, Excel, Internet Explorer, vân vân.... chúng ta Ctrl + đẩy bánh xe mouse thì kích thước của fonts chữ trên màn ảnh thay đổi.

Đầy bánh xe về phía trước : chữ lớn hơn.

Đẩy bánh xe về phía sau : chữ nhỏ lại.

Dân chơi khắp thế giới, thử mà xem!
012610

No comments: