Saturday, 24 April 2010

Xài hai nút Home và End trên Keyboard

Hai nút Home và End nằm về bân phía tay phải trên bàn đánh chữ (keyboard). Nhiều dân chơi dùng hai nút này thường xuyên. Một số dân chơi không thèm để ý tới hai cái nút ấy. Tuần này Hồng Lĩnh xin giới thiệu vài công dụng của Home và End.

Khi chạy Outlook để đọc email. Nếu dân chơi có danh sách dài ngoằn email do người yêu tứ xứ gởi cho thì End một phát là chạy tới đáy của danh sách này. Từ đáy (hay lưng chừng) danh sách, ta thử Home một phát.... là dọt lên đầu danh sách liền.

Khi chạy Microsoft Word để đánh bài (bài vở chứ không không phải...bài cào) thấy cursor nằm bất cứ nơi đâu trong hàng, Home một phát.... là cursor trở lui lại đầu hàng liền. Còn End một phát...thì cursor chạy ngay tới cuối hàng.

Khi bài dài hơn một màn ảnh, muốn xem đầu bài thì Ctrl-Home; còn muốn tìm tới cuối bài thi Ctrl-End.

Khi bay nhảy trên mạng lưới thông tin toàn cầu Internet, đang khi ghé vào trang dài ngoằn mà muốn trở lui lên đầu trang thì Home. Còn muốn đi tới cuối trang thì End (mà không phải Ctrl- gì cả).

Home và End hữu dụng là thế!

No comments: