Tuesday, 11 May 2010

Bà bầu, con nít và dân nhậu không được coi TV 3 chiều?

Cách đây hai tuần, Samsung tung ra thị trường Úc một loạt TV 3 chiều. Khá đông dân chơi vội vàng rinh về coi chơi. Tuy nhiên khi mở chiếc hộp giấy tổ bố để lôi chiếc TV 3 chiều mới tinh anh, dân chơi có thể hoảng hốt khi đọc hàng chữ WARNING ở phiá sau.

"Children and teenagers may be more susceptible to health issues associated with viewing in 3D and should be closely supervised when viewing these images. Children under the age of six should not view 3D TV.

"Pregnant women, the elderly, sufferers of serious medical conditions, those who are sleep deprived or under the influence of alcohol should avoid utilising the unit's 3D functionality." Vân vân và vân vân.

Diễn nôm đại khái thành : sức khoẻ của con nít và choai choai có thể bị nhiều rắc rối hơn khi coi TV 3 chiều nên cần được cha mẹ để mắt tới. Còn con nít dưới 6 tuổi thì chớ coi TV 3 chiều.

Bà bầu, người già, người bệnh nặng, người mất ngủ hay đang xương xương cũng đừng mở 3 chiều lên coi nghen!'

Ngoài ra, Samsung còn cảnh cáo đeo kiếng 3 chiều lâu có thể sinh nhức đầu và mệt mỏi...

Lời cảnh cáo này làm cho khá đông dân chơi nản chí. Nhưng tuần này Samsung cho biết vẫn giữ nguyên cành cáo trên vì họ chịu trách nhiệm khi có chuyện chẳng lành xảy ra. Samsung cho biết đã từng thí nghiệm TV 3 chiều từ năm 1999 và nhận ra mỗi khán giả bị ảnh hưởng khác nhau. Theo đó, tùy theo độ cách nhau giữa hai con mắt. Nếu hai con mắt của người coi TV 3 chiều cách nhau 2.5 inch (tức 6.35 cm) thì OK. Còn đôi mắt ai cách nhau ngắn hơn khoảng đó thì có thể không được OK lắm khi coi TV 3 chiều.

Xin dân chơi đo khoảng cách hai con mắt của mình trước khi rinh TV 3 chiều về nhà nghen.
05.04.10

No comments: